Aktuelt

Nyheter

 • Velkomen til skulestart.

  I dag har Ordførar Ola Teigen ønska nye førsteklassingar ved Florø Barneskole velkommen.

 • Framtidas omsorgstenester i Flora Kommune

  Bystyret gjorde i sitt møte den 21. juni vedtak om organisering av framtidas omsorgstenester i Flora Kommune. Vedtaket er eit av dei viktigaste vedtaka vi som bystyre har gjort denne perioden.

 • Ap med ros til KF Innvandrersenteret

  Flora Arbeidarparti er veldig stolt av det heilskaplege arbeidet som blir gjort av KF Innvandrarsenteret!

 • Fleirtal for mat i barnehagane i Flora kommune

  Bystyret har i dag vedteke kommuneplanen sin samfunnsdel som er kommunen sitt overordna styringsverktøy. I bystyret i dag var det mykje diskusjon rundt forslaget om å innføre brukarfinansiert matservering dagleg i alle dei kommunale barnehagane som ei samla folkehelsegruppe har gått inn for.

 • Ola Teigen fekk full støtte frå årsmøtet

  Ordførar i Flora kommune, Ola Teigen, fekk i dag full støtte frå fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane AP om å krevje at løn og rekneskapstenestene i politiet må leggjast til Florø.

 • Nei til kommersialisering av Florø Lufthamn.

  Flora Ap vedtok på sitt årsmøte ei uttale om nei til kommersialisering av Florø Lufthavn , denne går vidare til fylkesårsmøtet i helga der Flora Ap forventar full støtte av fylkespartiet.

 • Uttalar frå årsmøtet

  Årsmøtet i Flora Ap vedtok 6 uttalar, desse vert alle sendt vidare til årsmøtet i Sogn og Fjordane Ap.

 • Oscar Bergheim attvalt som leiar i Flora Ap.

  Flora Ap hadde årsmøte måndag 1 februar.

 • Konstituering av nytt bystyre

  Tysdag 29 september var det konstituerande bystyremøte i Flora kommune. Ola Teigen vart formelt valt som ny ordførar og det blei valt medlemmar til formannskap og til utval.

 • Ola Teigen vert ordførar i Flora Kommune

  Tysdag kveld blei det klart at Ola Teigen vert vår nye ordførar. AP har inngått eit samarbeid med V, Sv, Sp og Mdg.

 • Sjukehustomta del II. Trygg og meiningsfull alderdom.

  Ein god eldreomsorg er å gje dei eldre det tilbodet dei sjølve vil ha. Vi veit at svært mange ønskjer å bu heime så lenge som mogleg. Flora AP har difor som mål å legge til rette for dette.

 • SKRYTELISTA Til HØGRE.

  Eg viser her til Høgre og ordførar Bengt Solheim Olsen si skryteliste i FP 29.08.15.