Aktuelt

Nyheter

  • Velkomen til skulestart.

    I dag har Ordførar Ola Teigen ønska nye førsteklassingar ved Florø Barneskole velkommen.

  • Framtidas omsorgstenester i Flora Kommune

    Bystyret gjorde i sitt møte den 21. juni vedtak om organisering av framtidas omsorgstenester i Flora Kommune. Vedtaket er eit av dei viktigaste vedtaka vi som bystyre har gjort denne perioden.

  • Ap med ros til KF Innvandrersenteret

    Flora Arbeidarparti er veldig stolt av det heilskaplege arbeidet som blir gjort av KF Innvandrarsenteret!

  • Fleirtal for mat i barnehagane i Flora kommune

    Bystyret har i dag vedteke kommuneplanen sin samfunnsdel som er kommunen sitt overordna styringsverktøy. I bystyret i dag var det mykje diskusjon rundt forslaget om å innføre brukarfinansiert matservering dagleg i alle dei kommunale barnehagane som ei samla folkehelsegruppe har gått inn for.

  • Ola Teigen fekk full støtte frå årsmøtet

    Ordførar i Flora kommune, Ola Teigen, fekk i dag full støtte frå fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane AP om å krevje at løn og rekneskapstenestene i politiet må leggjast til Florø.

  • Nei til kommersialisering av Florø Lufthamn.

    Flora Ap vedtok på sitt årsmøte ei uttale om nei til kommersialisering av Florø Lufthavn , denne går vidare til fylkesårsmøtet i helga der Flora Ap forventar full støtte av fylkespartiet.

  • Uttalar frå årsmøtet

    Årsmøtet i Flora Ap vedtok 6 uttalar, desse vert alle sendt vidare til årsmøtet i Sogn og Fjordane Ap.

  • Oscar Bergheim attvalt som leiar i Flora Ap.

    Flora Ap hadde årsmøte måndag 1 februar.

  • Konstituering av nytt bystyre

    Tysdag 29 september var det konstituerande bystyremøte i Flora kommune. Ola Teigen vart formelt valt som ny ordførar og det blei valt medlemmar til formannskap og til utval.

  • Ola Teigen vert ordførar i Flora Kommune

    Tysdag kveld blei det klart at Ola Teigen vert vår nye ordførar. AP har inngått eit samarbeid med V, Sv, Sp og Mdg.

  • Sjukehustomta del II. Trygg og meiningsfull alderdom.

    Ein god eldreomsorg er å gje dei eldre det tilbodet dei sjølve vil ha. Vi veit at svært mange ønskjer å bu heime så lenge som mogleg. Flora AP har difor som mål å legge til rette for dette.

  • SKRYTELISTA Til HØGRE.

    Eg viser her til Høgre og ordførar Bengt Solheim Olsen si skryteliste i FP 29.08.15.