Konstituering av nytt bystyre

Tysdag 29 september var det konstituerande bystyremøte i Flora kommune. Ola Teigen vart formelt valt som ny ordførar og det blei valt medlemmar til formannskap og til utval.

I formannskapet er Ap sine representantar:

Ola Teigen, Solveig Willis, Anders Ole Sunnarvik og Bente Frøyen Steindal.

Vara er : Karianne Torvanger, Oscar Begheim, Silje Ødegård Standal.

Plan og Samfunnsutvalet blir leia av Lars Terje Standal. Han får meg seg : Bente Nygård og Anne Lise Midtbø. Vara er Jon Sørland og Katrine Dale.

Levekårsutvalet blir leia av Karianne Torvanger, med seg i utvalet får ho Silje Ødegard Standal, Jarle Storevik og Markus Indrebø-Langlo.

I administrasjonsutvalet vert Oscar Bergheim leiar, medan Kari Vårdal og Bente Frøyen Steindal.