Velkomen til skulestart.

I dag har Ordførar Ola Teigen ønska nye førsteklassingar ved Florø Barneskole velkommen.